artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.104.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 30 sierpnia 2022 r.
w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rędziny wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz wykonania planu finansowego zakładów budżetowych za I półrocze 2022

Załączniki:
0050.104.2022MB