artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.103.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie: wyznaczenia osoby wykonującej niektóre czynności z zakresu prawa pracy
wobec Wójta Gminy Rędziny, w przypadku nieobecności Sekretarza Gminy

Załączniki:
0050.103.2022290 KB