artykuł nr 1

Uchwała nr 208/XXXVI/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2020r

Załączniki:
RG-208-XXXVI-2021260 KB