artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.133.2021

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 31 grudnia 2021

w sprawie zasad udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rędziny dla
samorządowego zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

Załączniki:
0050.133.2021MB