artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.132.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2021-2032

Załączniki:
0050.132.2021MB