artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.116.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 listopada 2021 roku
w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg 0050.116.2021695 KB