artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.115.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 listopada 2021r.

w sprawie: Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

Załączniki:
zwg 0050.115.202110 MB