artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.118.2021

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Załączniki:
zwg 0050.118.2021158 KB