artykuł nr 1

Uchwała nr 175/XXX/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 03 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 27/LII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2023 roku.