artykuł nr 1

Uchwała nr 174/XXIX/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 24 listopada 2020 roku

w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2021

Załączniki:
RG-174-XXIX-2020MB