artykuł nr 1

Uchwała nr 171/XXIX/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 24 listopada 2020 roku

w sprawie: wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu, Posłów i Senatorów o podjęcie działań i rozwiązań legislacyjnych związanych z gospodarką odpadami

Załączniki:
RG-171-XXIX-2020MB