artykuł nr 1

Uchwała nr 161/XXVII/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Załączniki:
RG-161-XXVII-2020117 KB