artykuł nr 1

Uchwała nr 160/XXVII/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 142/XXIV/2020 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Załączniki:
RG-160-XXVII-2020115 KB