artykuł nr 1

Uchwała nr 156/XXVI/2020

Gminy Rędziny z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-156-XXVI-2020MB