artykuł nr 1

Uchwała nr 153/XXVI/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2019r

Załączniki:
RG-153-XXVI-2020359 KB