artykuł nr 1

Uchwała nr 139/XXIV/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 29.04.2020 r.

w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Załączniki:
RG-139-XXIV-2020487 KB