artykuł nr 1

Uchwała nr 138/XXIV/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 29.04.2020r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XXIII/2020 Rady Gminy Rędziny z dnia 10.03.2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Załączniki:
RG-138-XXIV-2020MB