artykuł nr 1

Uchwała nr 129/XXI/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 stycznia 2020 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr V/10/2015 Rady Gminy Rędziny w sprawie przyjęcia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Rędziny.

Załączniki:
RG-129-XXI-2020310 KB