artykuł nr 1

Uchwała nr 122/XX/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 20 stycznia 2020 roku

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r

Załączniki:
RG-122-XX-2020MB