artykuł nr 1

Uchwała nr 121/XX/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020-2032

Załączniki:
RG-121-XX-2020MB