artykuł nr 1

Uchwała nr 82/XV/2019

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek
Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Załączniki:
RG-82-XV-2019MB