artykuł nr 1

Uchwała nr 78/XIII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 czerwca 2019 r. na działania Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach (DK.4874.2019)

Załączniki:
RG-78-XIII-2019MB