artykuł nr 1

Uchwała nr 69/XI/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 8 lipca 2019roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2032

Załączniki:
RG-69-XII-201910 MB