artykuł nr 1

Uchwała nr 66/XI/2019

Rady Gminy w Rędzinach z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2032

Załączniki:
Wyniki482 KB
RG-66-XI-201912 MB