artykuł nr 1

Uchwała nr 63/XI/2019

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Rędziny w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Załączniki:
Wyniki483 KB
RG-63-XI-2019350 KB