artykuł nr 1

Uchwala Nr 58/X/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rędziny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

Załączniki:
RG-58-IX-20191,017 KB