artykuł nr 1

Uchwala Nr 48/VII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 7 marca 2019 roku
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

Załączniki:
Wyniki 48-VII-2019 480 KB
RG-48-VII-2019789 KB