artykuł nr 1

Uchwala Nr 47/VII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 7 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 37/V/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Załączniki:
Wyniki 47-VII-2019 482 KB
RG-47-VII-2019445 KB