artykuł nr 1

Uchwała Nr 42/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/LIII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 24 maja 2018r., o zasadach udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych zmienionej Uchwałą 44/LIV/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 czerwca

Załączniki:
Wyniki 42-V-2019485 KB
RG-42-V-2019359 KB