artykuł nr 1

Uchwała Nr 31/IV/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Rędziny na 2019 rok