artykuł nr 1

Uchwała Nr 29/IV/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Załączniki:
RG-29-IV-2018469 KB