artykuł nr 1

Uchwała Nr 28/IV/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Załączniki:
RG-28-IV-2018442 KB