artykuł nr 1

Uchwała Nr 23/III/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Rędzinach

Załączniki:
zal do RG-23-III-2018396 KB
RG-23-III-2018295 KB