artykuł nr 1

Uchwała Nr 13/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2032

Załączniki:
RG-13-II-2018MB