artykuł nr 1

Uchwała Nr 12/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 24/LII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 8 maja 2018 roku w
sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Załączniki:
RG-12-II-2018988 KB