artykuł nr 1

Uchwała Nr 44/LIV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2018 roku
sprawie zmiany uchwały nr 33/LIII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 24 maja 2018r., w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych

Załączniki:
RG-44-LIV-2018363 KB