artykuł nr 1

Uchwała Nr 87/XLVI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rędziny

Załączniki:
RG-87-XLVI-2017640 KB