artykuł nr 1

Uchwała Nr 85/XLVI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rudnikach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rudnikach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach

Załączniki:
RG-85-XLVI-2017435 KB