artykuł nr 1

Uchwała Nr 78/XLV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 10 października 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/54/2015 Rady Gminy Rędziny z dnia 9 września 2015r. zmienionej Uchwałą Nr XVI/71/2015 Rady Gminy Rędziny z dnia 16 października 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

Załączniki:
RG-78-XLV-2017383 KB