artykuł nr 1

Uchwała Nr 75/XLIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Rędzinach

Załączniki:
RG-75-XLIV-2017311 KB