artykuł nr 1

Uchwała Nr 74/XLIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Załączniki:
RG-74-XLIV-2017405 KB