artykuł nr 1

Uchwała Nr 73/XLIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
RG-73-XLIV-2017MB