artykuł nr 1

Uchwała Nr 66/XLIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rudnikach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rudnikach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach.

Załączniki:
RG-66-XLIII-2017371 KB