artykuł nr 1

Uchwała Nr 63/XLIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Rędzinach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach.

Załączniki:
RG-63-XLIII-2017375 KB