artykuł nr 1

Uchwała Nr 54/XLI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny dla obszaru Cementowni Rudniki w miejscowości Konin

Załączniki:
RG-54-XLI-2017MB