artykuł nr 1

Uchwała Nr 52/XLI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rędziny

Załączniki:
RG-52-XLI-2017296 KB