artykuł nr 1

Uchwała Nr 51/XLI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Załączniki:
RG-51-XLI-2017229 KB