artykuł nr 1

Uchwała Nr 50/XLI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany w wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2017 - 2022

Załączniki:
RG-50-XLI-2017MB