artykuł nr 1

Uchwała Nr 31/XXXVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy