artykuł nr 1

Uchwała Nr 29/XXXVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Załączniki:
RG-29-XXXVIII-2017480 KB